Marinehaven van Pearl Harbor.
Op de voorgrond liggen de onderzeeers USS Jacksonville (SSN-699) en USS Columbus (USS-762).
Beide zijn aanvalsonderzeeers van de Los Angeles klasse.
Op de achtergrond ligt de Japanse torpedojager Kurama (DDH-144) van de Shirane klasse.