Beeld van Duke Paoa Kahanamoku.
Hij heeft 3 gouden olympische zwemmedailles gewonnen, tevens was hij een uitstekend surfer.