Overal op Hawaii lopen wilde kippen en hanen rond.