20 of 100
Jain beeld langs de toegangsweg naar het fort in Gwalior.