45 of 150
Een wagen vol katoen.
Eigenlijk mochten we van deze wagen en van de katoenvelden geen foto's nemen. Het waarom is mij nog niet duidelijk