140 of 150
De rijkdom van de Oezbeken zit in de mond. Geld wordt belegd in gouden tanden.
Tegenwoordig wordt er ook gezegd dat het gezond is, maar dat is natuurlijk niet waar.