Het aquaduct in Segovia wordt 's-avonds mooi verlicht.