Stijlkamer in het streek- en landbouwmuseum Goemanszorg.